sale
Chè Yến mít đác
Giá thị trường: 169.000 

169.000  129.000 

sale
Cháo tổ Yến, thịt gà xé phay
Giá thị trường: 169.000 

169.000  149.000 

sale
Súp tổ Yến, gà xé
Giá thị trường: 169.000 

169.000  149.000 

sale
Tổ Yến chưng hạt sen
Giá thị trường: 159.000 

159.000  149.000 

sale
Chè Yến Bạch quả
Giá thị trường: 179.000 

179.000  149.000 

sale
Chè Yến chưng sữa
Giá thị trường: 169.000 

169.000  149.000 

sale
Bồ câu ra ràng tiềm Yến sào
Giá thị trường: 599.000 

599.000  499.000 

sale
Yến nguyên tổ 50G
Giá thị trường: 2.900.000 

2.900.000  2.755.000 

sale
Yến thô 100G
Giá thị trường: 3.800.000 

3.800.000  3.610.000 

sale
Yến tinh chế 100G
Giá thị trường: 4.200.000 

4.200.000  3.990.000 

sale
Tổ yến Super A 100G
Giá thị trường: 7.800.000 

7.800.000  7.410.000 

sale
Yến thô Super 200G
Giá thị trường: 9.600.000 

9.600.000  9.120.000