sale
Yến thô 50G
Giá thị trường: 1.900.000 

1.900.000  1.805.000 

sale
Yến thô 100G
Giá thị trường: 3.800.000 

3.800.000  3.610.000 

sale
Yến thô Super 200G
Giá thị trường: 9.600.000 

9.600.000  9.120.000