sale
Yến nguyên tổ 100G
Giá thị trường: 5.800.000 

5.800.000  5.510.000 

sale
Tổ yến Super A 100G
Giá thị trường: 7.800.000 

7.800.000  7.410.000 

sale
Tổ yến Super 3A 100G
Giá thị trường: 9.900.000 

9.900.000  9.405.000 

sale
Yến nguyên tổ 200G
Giá thị trường: 12.900.000 

12.900.000  12.255.000 

sale
Tổ yến Super A 200G
Giá thị trường: 15.600.000 

15.600.000  14.820.000 

sale
Tổ yến Super 3A 200G
Giá thị trường: 19.800.000 

19.800.000  18.810.000