sale
Yến thô 50G
Giá thị trường: 1.900.000 

1.900.000  1.805.000 

sale
Yến tinh chế 50G
Giá thị trường: 2.100.000 

2.100.000  1.995.000 

sale
Yến nguyên tổ 50G
Giá thị trường: 2.900.000 

2.900.000  2.755.000 

sale
Yến thô 100G
Giá thị trường: 3.800.000 

3.800.000  3.610.000 

sale
Yến tinh chế 100G
Giá thị trường: 4.200.000 

4.200.000  3.990.000 

sale
Yến nguyên tổ 100G
Giá thị trường: 5.800.000 

5.800.000  5.510.000 

sale
Tổ yến Super A 100G
Giá thị trường: 7.800.000 

7.800.000  7.410.000 

sale
Yến thô Super 200G
Giá thị trường: 9.600.000 

9.600.000  9.120.000 

sale
Tổ yến Super 3A 100G
Giá thị trường: 9.900.000 

9.900.000  9.405.000 

sale
Yến tinh chế 200G
Giá thị trường: 9.900.000 

9.900.000  9.405.000 

sale
Yến nguyên tổ 200G
Giá thị trường: 12.900.000 

12.900.000  12.255.000 

sale
Tổ yến Super A 200G
Giá thị trường: 15.600.000 

15.600.000  14.820.000