sale
Yến thô 50G
Giá thị trường: 1.900.000 

1.900.000  1.805.000 

sale
Yến tinh chế 50G
Giá thị trường: 2.100.000 

2.100.000  1.995.000 

sale
Yến thô 100G
Giá thị trường: 3.800.000 

3.800.000  3.610.000 

sale
Yến tinh chế 100G
Giá thị trường: 4.200.000 

4.200.000  3.990.000 

sale
Tổ yến Super 3A 200G
Giá thị trường: 19.800.000 

19.800.000  18.810.000