sale
Chè Yến mít đác
Giá thị trường: 169.000 

169.000  129.000 

sale Chè yến táo đỏ nấm tuyết
Chè Yến, Táo đỏ, Nấm tuyết
Giá thị trường: 159.000 

159.000  129.000 

sale Chè yến hạt sen nha đam
Chè Yến hạt sen nha đam
Giá thị trường: 159.000 

159.000  129.000 

sale Cháo yến sườn gạo tẻ
Cháo tổ Yến, sườn, gạo tẻ
Giá thị trường: 169.000 

169.000  149.000 

sale
Cháo tổ Yến, thịt gà xé phay
Giá thị trường: 169.000 

169.000  149.000 

sale
Súp tổ Yến, gà xé
Giá thị trường: 169.000 

169.000  149.000 

sale
Tổ Yến chưng hạt sen
Giá thị trường: 159.000 

159.000  149.000 

sale
Chè Yến Bạch quả
Giá thị trường: 179.000 

179.000  149.000 

sale
Chè Yến chưng sữa
Giá thị trường: 169.000 

169.000  149.000 

sale
Bồ câu ra ràng tiềm Yến sào
Giá thị trường: 599.000 

599.000  499.000