sale Cháo yến sườn gạo tẻ
Cháo tổ Yến, sườn, gạo tẻ
Giá thị trường: 169.000 

169.000  149.000 

sale
Yến thô 50G
Giá thị trường: 1.900.000 

1.900.000  1.805.000 

sale
Yến thô 100G
Giá thị trường: 3.800.000 

3.800.000  3.610.000 

sale
Yến thô Super 200G
Giá thị trường: 9.600.000 

9.600.000  9.120.000 

sale
Yến nguyên tổ 200G
Giá thị trường: 12.900.000 

12.900.000  12.255.000 

sale
Tổ yến Super A 200G
Giá thị trường: 15.600.000 

15.600.000  14.820.000 

sale
Tổ yến Super 3A 200G
Giá thị trường: 19.800.000 

19.800.000  18.810.000