sale
Yến thô 50G
Giá thị trường: 1.900.000 

1.900.000  1.805.000 

sale
Yến tinh chế 100G
Giá thị trường: 4.200.000 

4.200.000  3.990.000 

sale
Yến nguyên tổ 100G
Giá thị trường: 5.800.000 

5.800.000  5.510.000 

sale
Yến tinh chế 200G
Giá thị trường: 9.900.000 

9.900.000  9.405.000