sale
Yến nguyên tổ 50G
Giá thị trường: 2.900.000 

2.900.000  2.755.000 

sale
Yến nguyên tổ 200G
Giá thị trường: 12.900.000 

12.900.000  12.255.000 

sale
Tổ yến Super 3A 200G
Giá thị trường: 19.800.000 

19.800.000  18.810.000