sale
Yến nguyên tổ 50G
Giá thị trường: 2.900.000 

2.900.000  2.755.000 

sale
Yến nguyên tổ 100G
Giá thị trường: 5.800.000 

5.800.000  5.510.000