sale
Yến tinh chế 100G
Giá thị trường: 4.200.000 

4.200.000  3.990.000 

sale
Yến nguyên tổ 100G
Giá thị trường: 5.800.000 

5.800.000  5.510.000