sale
Yến tinh chế 50G
Giá thị trường: 2.100.000 

2.100.000  1.995.000 

sale
Yến thô 100G
Giá thị trường: 3.800.000 

3.800.000  3.610.000